Thứ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Bai tap Tin hoc cho Ngan hang Tai chinh

Download tu link sau:
http://www.mediafire.com/download/yxx74is42vw89cu/Bai+tap+thuc+hanh_thdc%282%29.pdf

Thứ Hai, ngày 14 tháng 9 năm 2015

Bài Thực hành Tin học Đại Cương

Các em download theo đường link:
http://www.mediafire.com/download/700etn3wca75p16/Bai+TH+THDC.pdf

Thứ Bảy, ngày 08 tháng 8 năm 2015

Corporate governnace slides

Here is the link to download the hand out slides
http://www.mediafire.com/download/n9g6r1bvvr0iwez/corporategovernencev1.pdf

Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2015

Slide CSLT tham khảo

Link download: http://www.mediafire.com/download/mrerrfss5sow9nv/Co+so+Lap+trinh+C1_ThamKhao.pdf

Thứ Hai, ngày 19 tháng 1 năm 2015

Slide CTDL và GT

Link download: http://www.mediafire.com/download/b848a4a2akxsuw4/CTDL+VA+GT+cho+SV2014.pdf

Thứ Ba, ngày 02 tháng 12 năm 2014

bai ktra excel

http://www.mediafire.com/download/g5z47wy4xb71gvu/BaiTapExcel-1.pdf

Thứ Hai, ngày 01 tháng 12 năm 2014

Database Documents

Link to download slides hand out: http://www.mediafire.com/download/0ojvz4y69f72tqz/Database.zip

Other links to read:
 
1. http://www.cs.umb.edu/cs630/hd1.pdf
2. http://www.iai.uni-bonn.de/III/lehre/vorlesungen/TemporalIS/SS14/
3. http://www.iai.uni-bonn.de/III/lehre/vorlesungen/TemporalIS/SS14/
4. http://www.tutorialspoint.com/sql/sql-syntax.htm