Thứ Hai, ngày 08 tháng 8 năm 2016

Information Technology and Communication slides

Here is link to download: http://www.mediafire.com/download/6dnn13xcgw164dl/Information_Technology_and_Communication.pdf

Database Course for MAR

Link to download slides hand out: http://www.mediafire.com/download/0ojvz4y69f72tqz/Database.zip


Other links to read:

1. http://www.cs.umb.edu/cs630/hd1.pdf
2. http://www.iai.uni-bonn.de/III/lehre/vorlesungen/TemporalIS/SS14/
3. http://www.iai.uni-bonn.de/III/lehre/vorlesungen/TemporalIS/SS14/
4. http://www.tutorialspoint.com/sql/sql-syntax.htm

Information System for Commerce

Link:

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2016

Bài tập CSDL

Người ta cần tin học hóa việc đăng ký đặt tiệc của một Nhà hàng (chuyên tổ chức sự kiện) với các thông tin như sau:
·        Khi Khách hàng đến đặt tiệc, nhân viên Nhà hàng tư vấn chọn thực đơn theo yêu cầu của Khách hàng. Mỗi thực đơn có phải có ít nhất 5 món ăn và không quá 10 món ăn. Sau khi Khách đã chọn xong thực đơn và đặt tiền. cọc tối thiểu 30% tổng giá trị, Nhà hàng lập hợp đồng với khách hàng và cung cấp phiếu đặt tiệc như sau. Mỗi phiếu đặt tiệc phải có ít nhất 3 bàn.


·        Nhà hàng có 5 sảnh (A, B, C, D, E) tổ chức các sự kiện và nhà hàng chỉ tổ chức sự kiện vào buổi tối, do đó không có quá 5 sự kiện được tổ chức trong 1 ngày.
·        Nhà hàng có 3 qui cách cho bàn tiệc: Loại 1 là bàn 6 người, Loại 2 là bàn 8 người, Loại 3 là bàn 10 người. Mỗi món ăn, nhà hàng có 3 đơn giá ứng với 3 loại bàn.
·        Nhà hàng cho phép Khách hàng đặt nước uống riêng theo nhu cầu sử dụng của khách. Mỗi thực đơn phải có ít nhất 1 loại nước uống và không quá 4 loại nước uống.

Xây dựng mô hình ER để quản lý phiếu đặt tiệc.

Chủ Nhật, ngày 08 tháng 5 năm 2016

Các Tệp SQL mẫu cho SV hcj CSDL 2 với SQL Server

Tải tệp mẫu Northwind cho SQL Server tại: http://www.mediafire.com/download/3acdl88810j8ico/SQL2000SampleDb.msi
Tải các tệp Templates cho các lệnh SQL Server tại:
http://www.mediafire.com/download/636ws6yej8gcuv1/SQL+SV.zip

Chủ Nhật, ngày 03 tháng 1 năm 2016

Slide bài giảng môn Tin học Ứng dụng - TCNH

Các em download từ link sau:
http://www.mediafire.com/view/1ooqye84y0b2xbs/Sile_Tin_hoc_UD_TCDN_SVV2.pdf

Thứ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Bai tap Tin hoc cho Ngan hang Tai chinh

Download tu link sau:
http://www.mediafire.com/download/yxx74is42vw89cu/Bai+tap+thuc+hanh_thdc%282%29.pdf