Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Bài Tập Excel - TCNH

Link:
http://www.mediafire.com/file/ditbccckmkcl53w/Cuon%203%20-%20bai%20tap%20Tin%20hoc%202.pdf

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Bài tập thực hành THĐC - TCNH

Đường link để download:
http://www.mediafire.com/file/ap32x6aqmpf5snw/Bai-tap-thuc-hanh_thdc.pdf

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Bài tập thực hành cho đối tượng SV K53 ĐHTM

Các em copy đường link này để download:
http://www.mediafire.com/download/700etn3wca75p16/Bai+TH+THDC.pdf

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Bai thuc hanh

http://www.mediafire.com/file/q50i0e2hm1n6bxg/Bai+tap+thuc+hanh_thdc.pdf

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

IS for Commerce

Link:
http://www.mediafire.com/file/3653brinatcbmbg/Information_System_for_Commerce_2017.pdf

Slide of MIS 2017

Here is the link to download:
http://www.mediafire.com/file/jgq6ten9w30tfwm/MIS__2017.pdf