Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

IS for Commerce

Link:
http://www.mediafire.com/file/3653brinatcbmbg/Information_System_for_Commerce_2017.pdf

Slide of MIS 2017

Here is the link to download:
http://www.mediafire.com/file/jgq6ten9w30tfwm/MIS__2017.pdf

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Hướng dẫn làm Thực tập và Khóa luận TN K49

Đây là bản hướng dẫn làm thực tập Tn và khóa luận TN cho K49 chuyên ngành quản trị HTTT của BM Tin học.
Chúc các em thành công
BM Tin học

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Bài thực hành THĐC

Link download:
http://www.mediafire.com/download/700etn3wca75p16/Bai+TH+THDC.pdf

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Information technology and Communication

Link download: https://www.mediafire.com/?xd51y7afnqb49f9