Thứ Ba, ngày 02 tháng 12 năm 2014

bai ktra excel

http://www.mediafire.com/download/g5z47wy4xb71gvu/BaiTapExcel-1.pdf

Thứ Hai, ngày 01 tháng 12 năm 2014

Database Documents

Link to download slides hand out: http://www.mediafire.com/download/0ojvz4y69f72tqz/Database.zip

Other links to read:
 
1. http://www.cs.umb.edu/cs630/hd1.pdf
2. http://www.iai.uni-bonn.de/III/lehre/vorlesungen/TemporalIS/SS14/
3. http://www.iai.uni-bonn.de/III/lehre/vorlesungen/TemporalIS/SS14/
4. http://www.tutorialspoint.com/sql/sql-syntax.htm

Thứ Hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014

Bài Thực hành Tin học Ứng dụng cho Edu

Link download: http://www.mediafire.com/download/4gh6t96igyoea7i/Bai+tap+W_E.pdf

Thứ Ba, ngày 23 tháng 9 năm 2014

Bài tập thực hành Tin học Đại cương

Link to download:
www.mediafire.com/download/700etn3wca75p16/Bai+TH+THDC.pdf

Chủ Nhật, ngày 07 tháng 9 năm 2014

Lecture Note for General Informatics

This is link to download file ZIP. Pls unzip to get the slide hand out.
http://www.mediafire.com/download/dgo603zrv7zpx6k/THDC_CLC.zip

Thứ Tư, ngày 13 tháng 8 năm 2014

CSDL

Link download:
http://www.mediafire.com/?l3p6ib8928b437d
Chương về SQL:
http://www.mediafire.com/view/?qzrs5uica1cuel1
 

Exercise for labs _MAR6

Here is link: http://www.mediafire.com/download/4bgrj3qcbl3lrl1/excel-pivot-tables_for+IS.zip